Paket & priser

PRISER

Personlig träning

800 kr för enstaka träningstilfällen

2 200 kr för tre träningstillfällen

7 000 kr för tio träningstillfällen

20 000 kr för 30 träningstillfällen

(Ovan priser kan justeras uppåt pga. transport och inställelsetid för avtalad träningsplats)

Online

I dagsläget har jag pågående månatliga abonnemang där kostnaden varierar mellan 1000 kr till 3000 kr. Kostnaden beror självfallet av abonnemangets utformning.

Top Fitness Center

Priser hittar du här.